Szkolenia


Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem, uczymy też, jak praktycznie wykorzystać wiedzę psychologiczną w codziennym zarządzaniu, sprzedaży, obsłudze klienta czy współpracy z innymi. Mamy też świadomość, że każda firma jest wyjątkowa.
Dlatego na naszych warsztatach opieramy się na realiach danej firmy, konstruujemy przykłady w oparciu o jej produkty lub usługi, Uczestnicy wychodzą z naszych szkoleń z „żywym materiałem”, gotowymi, wspólnie wypracowanymi rozwiązaniami. Dzięki temu mogą oni szybciej i efektywniej wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności, oraz wdrażać wypracowane narzędzia.

Szkolenia - zanim pojawią się problemy...

Większość firm zgłasza się do nas, gdy przełożeni zauważą, że pracownicy nie radzą sobie ze swoimi zadaniami. Wydaje się to logiczne,jednak czy ekonomiczne? Z naszych doświadczeń wynika, że najlepsze rezultaty firma i pracownicy odnoszą gdy szkolenie odbywa się przed wprowadzaną zmianą w firmie, lub krótko po jej wprowadzeniu. Podobnie jest w sytuacji gdy pracownik obejmuje nowe stanowisko, nowe zadania.

Zachęcamy więc naszych klientów aby nie czekali, aż "będą problemy", tylko przewidywali,jakie umiejętności pracownikowi są potrzebne do wykonywania nowych obowiązków i odpowiednio przygotowywali i szkolili pracowników w tym określonym kierunku.

W JAKICH OBSZARACH SZKOLIMY?

Poniższe zagadnienia, pogrupowane w cztery obszary traktujemy, jako elementy swoistej mozaiki. Dzięki analizie rzeczywistych potrzeb, specyfiki i bieżącej sytuacji każdego z naszych klientów, tworzymy takie szkolenia, które przynoszą naszym klientom najbardziej wymierne korzyści.

Umiejętności menedżerskie


Na początku był awans…
Później okazało się, że nie wystarczy być dobrym fachowcem w swojej dziedzinie, aby być równocześnie dobrym szefem.
Bycie szefem skutecznym, umiejącym odnajdywać się w zmieniających się realiach rynkowych i organizacyjnych a do tego potrafiącym wydobywać z ludzi to, co najlepsze wymaga wielu kompetencji. Trzeba umieć motywować nie zmieniając się w świętego Mikołaja, wydawać polecenia tak, by były zrozumiałe i co więcej, dobrze wykonane. Udzielać i przyjmować informację zwrotną tak, aby była jednym z najlepszych narzędzi profesjonalnego zarządzania.
Wszystkie powyższe umiejętności (i wiele innych niezbędnych kompetencji) można zdobywać samemu metodą prób i błędów, jednak niesie to za sobą dużo kosztów i stresu, nie tylko po stronie szefa. Można też na szkoleniach – jest szybciej, skuteczniej, przyjemniej :).

Na naszych szkoleniach, dzięki obrazowemu tłumaczeniu wielu mechanizmów psychologicznych dotyczących zachowań ludzkich popartych przykładami „z życia” uczymy jak konsekwentnie, ale i elastycznie stosować tę wiedzę w codziennym zarządzaniu.
Istotne są też nasze, wynikające z doświadczeń, wskazówki, podpowiedzi, jakie działania dają optymalne efekty w rozwiązywaniu wielu problemów i jak uniknąć szefowskich błędów i wpadek. Nasi Klienci często zamawiają dwu lub czterodniowe szkolenie „Zarządzanie dla Mistrzów i Brygadzistów” oraz cykl „Akademię Menedżera”.

Cykl szkolenia pozwala nam kompleksowo przygotować Menedżerów do pełnienia tej roli. Jest on bardzo popularny nie tylko w przypadku nowych menedżerów, którzy dopiero wchodzą w tę rolę, ale również dla menedżerów doświadczonych.
Podkreślają oni, że cykl pozwala im na bardziej świadome stosowanie wielu technik i elementów w zarządzaniu, które do tej pory stosowali intuicyjnie oraz na poznanie nowych zasad i mechanizmów usprawniających codzienne zarządzanie.

Podobnie jak w przypadku każdego naszego cyklu szkoleniowego, jego duża skuteczność jest związana z tym, że podczas jego trwania, każdy z kluczowych aspektów zarządzania jest ćwiczony wielokrotnie w różnych ujęciach, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość wyrabiania sobie, nieświadomych nawyków poprawnego działania.

Skuteczna sprzedażNiektórzy mówią, że handlowcem trzeba się urodzić. Tylko czy rzeczywiście ci „urodzeni handlowcy” są naprawdę skuteczni w tym zawodzie?

Dla nas dobry handlowiec to osoba, która jest skuteczna, systematyczna, elastyczna, ma klasę, jest uważna na wszystkie potrzeby klienta (w tym psychologiczne), potrafi zadawać dobre pytania we właściwym momencie, jest pewna siebie dzięki doskonałej znajomości produktów i usług, ale też dzięki właściwemu nastawieniu do klienta i całego procesu sprzedawania.

Tego wszystkiego można się nauczyć i tego właśnie uczymy na naszych szkoleniach. Uczymy technik sprzedaży, ale kształtujemy też postawy, bazując na rzeczywistych mocnych stronach każdego Uczestnika, tak, aby był „najlepszą wersją siebie”.

Bardzo dobre i trwałe rezultaty w szkoleniu handlowców osiągamy dzięki naszemu autorskiemu projektowi „Kompendium Handlowca”. Powstał on na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z handlowcami.

„Kompendium Handlowca” to cykl sześciu, dwudniowych szkoleń, podczas których systematycznie pracujemy nad kluczowymi kompetencjami handlowców.
Zaczynamy od bazy komunikacyjnej i psychologicznej pozwalającej lepiej zrozumieć reakcje własne i klienta i zmienić negatywne przekonania dotyczące sprzedaży na wspierające. W kolejnych krokach przechodzimy przez cały proces sprzedaży koncentrując się na najistotniejszych dla danej firmy aspektach. Wypracowujemy dostosowane do specyfiki firmy banki dobrych pytań, odpowiedzi na zastrzeżenia i opisy mocnych stron firmy i produktów wyrażone językiem korzyści. Uczymy negocjacji ( w tym radzenia sobie z manipulacjami klienta), w odniesieniu do rzeczywistych produktów i strategii sprzedażowych.

Każdy z kluczowych elementów „Kompendium” jest podczas jego trwania ćwiczony wielokrotnie w różnych ujęciach, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość wyrabiania sobie, nieświadomych nawyków poprawnego działania, co wpływa na dużą skuteczność naszego cyklu. Istotnym jest również i to, że cały cykl dla danej grupy prowadzą ci sami trenerzy, co daje im możliwość poznania zarówno mocnych stron uczestników jak i obszarów wymagających wsparcia.

Profesjonalna obsługa klientaZ badań wynika, że najwięcej klientów firmy tracą z powodu  ich złej obsługi. Z badań wynika też, że obsługa klienta jest jednym z najbardziej stresujących zawodów. Szczególnie dotyczy to pracowników, którzy zajmują się przyjmowaniem reklamacji.

Obsługa klienta jest, zatem strategicznym obszarem, dzięki któremu buduje się lojalność klienta. Dlatego tak istotne jest, aby każdy pracownik firmy, mający jakikolwiek kontakt z klientem świadczył obsługę na najwyższym poziomie i dzięki temu budował wizerunek spójnej, godnej zaufania organizacji.

Pomagamy naszym klientom współtworzyć i wdrażać, Standardy Obsługi Klienta. Projektujemy i realizujemy też badania oparte o narzędzia: mystery shopping, ankiety zadowolenia klienta, wywiady z klientami.

Informacje uzyskane dzięki tym badaniom stanowią punkt wyjścia do projektowania szkoleń i/lub innych działań rozwojowych mających na celu poprawę lub budowanie wysokiej jakości obsługi klienta.

W działaniach tych kładziemy bardzo duży nacisk na to, aby pracownicy potrafili dostrzec korzyści dla nich i dla organizacji, wynikające ze świadczenia obsługi na takim poziomie, żeby klient był naprawdę zadowolony.

Kreowanie wizerunkuKreowanie wizerunku nie tylko dla osób występujących w mediach... bo każdym swoim działaniem kreujemy swój wizerunek, dobrze, więc to robić świadomie.

Przyjęło się, że autoprezentacji uczą się ludzie, którzy występują publicznie. Jednak: „Sukces zależy nie tylko od tego, co się faktycznie robi lub zamierza, lecz w znacznej mierze od tego,  jak się jest postrzeganym”.

Sposób, w jaki ludzie prezentują siebie, swoją pracę i swoje poglądy wpływa na budowanie ich pozycji zawodowej. Z naszych doświadczeń wynika, że każdy, kto prezentuje efekty swojej pracy przed innymi: zarządem, innymi działami a zwłaszcza przed klientami powinien rozwijać swoje umiejętności prezentacji i autoprezentacji.

Nawet najlepiej przygotowany projekt, przedstawiony w sposób niezrozumiały lub nieprzekonywujący będzie gorzej oceniony. Na szkoleniach uczymy jak "sprzedawać" swoją wiedzę, swoje umiejętności i efekty swojej pracy.

Umiejętności osobiste


Jesteśmy silni dzięki temu, co umiemy i jacy jesteśmy...

Kompetencje osobiste to podstawowe umiejętności, wzorce zachowań, które pozwalają pracownikowi optymalnie wykorzystać zdobyte kwalifikacje oraz wiedzę zarówno specjalistyczną, jak i ogólną.

Kiedy pracownik jest zatrudniany w danej firmie, zwykle ocenia się jego kompetencje twarde, umiejętności niezbędne do pracy na danym stanowisku. Jednak obserwujemy, że powodem, dla którego pracownik jest słabo oceniany lub zwalniany, jest niski poziom kompetencji miękkich, osobistych.

Bywa, że ktoś jest świetnym specjalistą w swoim fachu, ale rezultaty jego pracy nie są takie, jakich oczekuje pracodawca, ponieważ np. nie można się z nim skutecznie porozumieć, ustalić terminów, których by dotrzymywał, świadomie lub nieświadomie powoduje on konflikty we własnym zespole lub we współpracy z innymi działami. Zdarza się również, że ktoś, kto ma świetne pomysły nie potrafi ich asertywnie obronić, ba czasem nawet nie podejmuje takich prób.


Często również obserwujemy, że ludzie nie używają swojej kreatywności do tworzenia nowych rozwiązań lub usprawniania starych, w przekonaniu, że „nie potrafią”, „to nie dla nich”. Okazuje się wtedy, że kompetencje twarde to nie wszystko, że to właśnie umiejętności osobiste decydują na ile kompetencje twarde będą przynosiły pożądane rezultaty.

Efektywny zespół


Efektywny zespół nie tworzy się sam...

Wie o tym prawie każdy menedżer, który kieruje zespołem swoich pracowników. Dlatego podejmuje różne działania, które mają sprawić, żeby członkowie zespołu efektywnie współpracowali, szanowali się, dobrze się komunikowali, byli kreatywni i wykorzystywali wszystkie swoje zasoby, jako zespołu. Działania te są różne: od imprez integracyjnych typu wyjazd na weekend przez wyjazdy outdoor z wykorzystaniem różnych atrakcji typu "quady", po wyjścia w tygodniu na wspólne "bycie razem"…

Z naszych doświadczeń wynika, że tego typu działania są skuteczne pod jednym warunkiem, jeśli są przemyślane i moderowane przez osobę prowadzącą takie spotkanie.

W przeciwnym razie członkowie zespołu zachowują się tak samo jak w pracy tzn. przebywają w tych samych grupkach, komunikują się i współpracują tak jak to ma miejsce, na co dzień…
Szkolenia mające na celu budowanie zespołu, jakie proponujemy dostosowane są do aktualnej sytuacji konkretnego zespołu, oraz jego problemów i celów, przed jakimi stoi.
Kładziemy duży nacisk, na to, aby podczas szkolenia uczestnicy otrzymali informacje na temat zagadnień, które mają wpływ na współpracę i komunikację w zespole, ale też mieli okazję popracować w innych niż, na co dzień konfiguracjach, wypróbować poznane zagadnienia w trakcie ciekawych i „zabawowych” ćwiczeń i zadań. Efektywna współpraca w zespole opiera się na odpowiedzialności każdego z pracowników:

 • za firmę
 • za współpracowników

Na szkoleniach pokazujemy jak ułatwić współpracę w zespołach: unikać nieporozumień i konstruktywnie wykorzystać to, że jesteśmy różni.


Firma to MY

Jest to szkolenie, którego celem jest budowanie odpowiedzialności pracowników za gospodarskie spojrzenie na firmę: budowanie świadomości, że to, od jakości każdego działania lub zaniechania każdego pracownika zależy czy firma dobrze funkcjonuje a co za tym idzie czy pracownicy mają pracę.

Obserwujemy, że pracownikom bardzo trudno jest pamiętać, że ich byt zależy od bytu firmy, w której pracują. Dlatego głównym celem tego szkolenia jest budowanie w pracownikach współodpowiedzialności za funkcjonowanie firmy w różnych obszarach.

Pracujemy na postawach: pomagamy dostrzegać wpływ pracowników na życie firmy, w każdej minucie funkcjonowania w firmie. Zwracamy uwagę pracownikom, że praca nawet najcięższa tylko wtedy ma znaczenie dla firmy i w konsekwencji dla pracownika, gdy klient ją kupi.

Każdy pracownik odpowiedzialny jest, więc za wynik firmy, niezależnie od działu, w którym pracuje.

Pokazujemy, że to od uczestników zależy, jakie będą mieli nastawienie do pracy i czy praca ta będzie im przynosić satysfakcję. Przykładowy program szkolenia:

„FIRMA TO MY”- 1 dzień dla pracowników różnych działów.
PRZEDSIĘBIORCZE MYŚLENIE – zmiany w firmie, jako warunek istnienia firmy na współczesnym rynku.

 • Firma nie może się rozwijać bez zmian a uczestnicy są współodpowiedzialni za ich projektowanie i wdrażanie - budowanie współodpowiedzialności za zarządzanie, zwłaszcza w sytuacji zmiany.
 • Standardy pracy na miarę wymagań współczesnego rynku.
 • Hamulce zmian – nawyki, przyzwyczajenie i obawy skąd się biorą i jak sobie z nimi radzić.

Firma to my - czyli kondycja firmy i dobre zarządzanie zależy od każdego z nas.

 • Odpowiedzialność za współtworzenie wizerunku Firmy na rynku.
 • Odpowiedzialność za firmę to odpowiedzialność każdego pracownika, za jakość swojej pracy.
 • Na czym polega dobra współpraca różnych działów w firmie.
 • Jakie informacje są niezbędne, każdemu z działów, do prawidłowego wykonywania obowiązków?
 • Schemat rozwiązywania problemów zadaniowych w brygadach.
 • Usprawnianie pracy, na co dzień. Metody pracy Kaizen.

Zasady dobrej komunikacji wewnętrznej w firmie - czyli jak porozumiewać się skutecznie i bez konfliktów.

 • Rola przepływu informacji w firmie – jak, komu i dlaczego przekazywać różne informacje?
 • Konsekwencje, jakości przekazywanych załodze komunikatów – odpowiedzialność za budowanie świadomości i nastawienia pracowników do działań podejmowanych w firmie.
 • Podstawy prawidłowej komunikacji międzyludzkiej.
 • Przyczyny niejasności i nieporozumień w komunikacji.
 • Przekształcanie problemu w konstruktywny komunikat umożliwiający skuteczniejsze zarządzanie (wykorzystanie informacji).

Cykle szkolenioweDlaczego szkolenia w cyklu?

Prowadzimy szkolenia jedno, dwu lub trzydniowe w zależności od celu szkolenia i potrzeb Klienta. Często dla naszych Klientów realizujemy szkolenia w cyklach, ponieważ mają one największą skuteczność.

Wbrew pozorom jest to bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż pojedyncze szkolenia, realizowane, co jakiś czas w różnych tematach i z różnymi firmami szkoleniowymi.

Cykle szkoleniowe są tak przygotowywane, żeby stopniowo budować umiejętności. Na pierwszym szkoleniu dostarczamy wiedzę bazową, a na kolejnych, opierając się na tej bazie, ćwiczymy dalsze umiejętności.Dzięki temu optymalnie wykorzystujemy czas: w zależności od pracy grupy możemy przesuwać zagadnienia, wracać do tych, które wymagają przypomnienia, ćwiczyć wielokrotnie a co najważniejsze na kolejnych szkoleniach nie musimy dostarczać wiadomości bazowych, tak jak to się ma przy szkoleniach pojedynczych.

Na przykład pojedyncze szkolenia ze sprzedaży, negocjacji, wystąpień publicznych, zarządzania z reguły zaczyna się od modułu „podstawy komunikacji”, gdyż we wszystkich tych obszarach jest to kluczowa umiejętność.

W cyklu szkoleniowym te umiejętności ćwiczymy na samym początku, potem już doskonalimy w konkretnych sytuacjach z życia Uczestnika, bazując na jego przykładach i uwzględniając specyfikę jego pracy.

Cykle szkoleniowe mogą być realizowane na naszych autorskich programach wypracowanych i przetestowanych podczas pracy z wieloma grupami szkoleniowymi, ale mogą być także stworzone dla konkretnej grupy szkoleniowej, łącząc tematy i zagadnienia z różnych obszarów.

Urszula Sendor
+48 663 257 557
szkolenia@sendor.pl

Sendor Training Sp. z O.O.
ul. Brynicy 5/2
40-358 Katowice

NIP: 9542749785
KRS: 0000517743
REGON: 243610351


Created by: iluzja.net strony na abonament, nowoczesne strony internetowe
Hosted by: 3xu.eu - usługi SEO, śledzenie GPS