Strefa ciekawych zdarzeń


Czym jest wizerunek firmy?

Pod tym pojęciem tym kryje się wiele elementów składających się na sposób, w jaki firma jest obecna w umysłach klientów.

 

 

Narzędziem w komunikacji, które skutecznie łączy dwa najważniejsze aspekty komunikacji: czyli czytelny cel naszego komunikatu (po co mówię to, co mówię i czego w związku z tym od Ciebie oczekuję) oraz okazywanie szacunku drugiej stronie, jest asertywność, a ściślej asertywny komunikat „ja”.

Zachowania asertywne - zachowania, dzięki którym wyrażamy uczucia, przedstawiamy własne oczekiwania, w sposób bezpośredni, stanowczy i uczciwy, a jednocześnie respektujący uczucia, postawy, życzenia, opinie i prawa innej osoby.

Jak budować wizerunek firmy?


Czym jest wizerunek firmy?

Pod pojęciem tym kryje się wiele elementów składających się na sposób, w jaki firma jest obecna w umysłach klientów.

Wizerunek to wyobrażenia, wrażenia, wiedza, odczucia, doświadczenia, opinie, oczekiwania dotyczące samej firmy ale też produktów jakie oferuje, wartości jakim hołduje,  pracowników jakich zatrudnia.

Nie jest to wyraźnie dookreślony, rzeczywisty obraz ale zlepek, czasem przypadkowych informacji.

Kreowanie odpowiedniego wizerunku firmy to długotrwały proces. Odpowiedzialność za niego spoczywa na całej organizacji, jednak strategiczną rolę pełnią jej  menedżerowie.

Każde działanie, każda wypowiedź jest budowaniem wizerunku.

Watro więc odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Jaka jest moja firma?

  • Jaką misję realizuje? Jakie ma wartości?

  • Jak ja się z nimi identyfikuję, jak je rozumiem?

  • Jak chciałbym, żeby była odbierana przez moich podwładnych?

  • Jak chciałabym, aby moja firma była odbierana przez otoczenie?

Odpowiedzi te są materiałem do realizowania w każdym kontakcie z Klientem. Po prostu trzeba działać w ten sposób :)

 

Jak budować relacje z Klientem?


Jak budować relacje z Klientem?

Bardzo często mówi sie, jak ważna jest umiejętność budowania dobrych relacji z Klientami. I to jest rzeczywiście ważne, ponieważ Klienci wolą kupować od Handlowców których lubią. Jednak nie zawsze jest to takie łatwe i co wtedy robić konkretnie aby relacje te zbudować?

Można się oprzeć na Modelu Hojności Społecznej. Model ten pokazuje jakie czynniki sprawiają, że ludzie się lubią.

Model Hojności społecznej wskazuje czynniki, które mają wpływ na budowanie relacji z Klientem, mogą pomóc w budowaniu jego zaufania do Doradcy i otwartości na jego propozycje.

4 filary hojności społecznej

  • uznanie i szacunek - doceniamy działania klienta
  • poczucie wspólnoty - czyli myślimy podobnie i zależy nam na wspieraniu działań klienta
  • poprawa nastroju - czyli dążenie aby po naszym spotkaniu pozostało dobre wrażenie, pozytywne emocje
  • dawanie czegoś nowego - odczucie klienta, że warto być z nami w kontakcie bo ma z tego korzyści

Jak być pewnym siebie?


Jak być pewnym siebie?

Co to znaczy być pewnym siebie? To pojęcie budzi często mieszane uczucia dlatego ważne jest, aby zdecydowanie stwierdzić, że pewność siebie to oczywiście nie jest zarozumiałość. Można powiedzieć, że pewność siebie to dawanie sobie prawa do bycia sobą i cieszenia się z tego jaki jestem w sposób asertywny.

Nathaniel Branden określił sześć filarów, które budują naszą pewność siebie.

samoświadomość – umiejętność świadomego życia

samoakceptacja – umiejętność zaakceptowania siebie takim, jakim się jest 

odpowiedzialność – czuję się odpowiedzialny za wszystkie swoje czyny

asertywność – pewność, że mam prawo do własnych opinii, własnego życia

celowość – stawiam sobie jakiś cel i go osiągam

prawość – żyję w zgodzie z własnym obrazem świata

Urszula Sendor
+48 663 257 557
szkolenia@sendor.pl

Sendor Training Sp. z O.O.
ul. Brynicy 5/2
40-358 Katowice

NIP: 9542749785
KRS: 0000517743
REGON: 243610351


Created by: iluzja.net strony na abonament, nowoczesne strony internetowe
Hosted by: 3xu.eu - usługi SEO, śledzenie GPS